داربست پله گرد

نصب و اجاره داربست پله گرد در کرج

نصب و اجاره داربست برای پروژه پله گرد در کرج

داربست فلزی

نظر کارفرما

تیم مجرب
5/5
با تشکر از کادر مجرب کرج داربست،از این همکاری با این تیم مجرب بسیار خرسندیم.
داربست پله گرد
سازنده
اسماعیل محرومی