نصب و اجرا داربست استخر کردان

نصب و اجرا پروژه استخر در کردان

پروژه نصب و اجرا استخر در کردان کرج

داربست فلزی

نظر کارفرما

خیلی خیلی ممنونم از تیم کرج داربست با پیگیری و فرآیند اجرای عالی
نصب و اجرا داربست استخر کردان
سازنده
پیمان خاکساری
تیم مجرب
5/5