پروژه نصب و اجاره زعفرانیه کرج 2

نصب و اجاره داربست در پروژه عفرانیه کرج 2

نصب و اجاره داربست در پروژه زعفرانیه کرج 

داربست فلزی

نظر کارفرما

تشکر فراوان از تیم مجرب کرج داربست بابت این پروژه که با مهارت و کیفیت عالی انجام شد
پروژه نصب و اجاره زعفرانیه کرج 2
سازنده
کیومرث میرزایی
تیم مجرب
5/5